• Overdosevarslingssystemer: en forenklet metodevurdering - kartlegging 

      Muller, Ashley Elizabeth; Borge, Tiril Cecilie (Research report, 2022)
      Hovedbudskap Helsedirektoratet ønsker å vurdere muligheten for å etablere et nasjonalt overdosevarslingssystem (OVS) for å kunne varsle brukere om økt overdosefare. OVS som system forstås her som et sett med sammenhengende ...