• Prosedyrearbeid – meningsløst mangfold? 

      Eiring, Øystein; Pedersen, Monica Stolt; Borgen, Karin; Jamtvedt, Gro (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-02)
      NORSK: Bakgrunn Fagprosedyrer skal være en støtte for helsepersonell i det daglige arbeidet og bidra til god og forutsigbar kvalitet av tjenesten. Antall fagprosedyrer i norske helseforetak og måten de blir produsert på, ...