• Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Egeland, Grace M.; Dyngeland, Janne; Kvåle, Rune; Ebbing, Marta; Nguyen, Truc Trung; Bakken, Inger Johanne; Forland, Gunhild (Research report, 2018)
  • Hospitalised patients with unexplained chest pain: incidence and prognosis 

   Egeland, Grace M.; Akerkar, Rupali Rajendra; Kvåle, Rune; Sulo, Gerhard; Tell, Grethe S.; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Ebbing, Marta (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2016)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2017 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2018)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2013 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Ebbing, Marta; Gåsemyr, Kristin; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2014)
  • Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Faugstad, Linda Askvik; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2021)
  • Register over svangerskapsavbrot 2019 (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Petur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2020)