• Hjerte og karregisteret, rapport for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Jonasson, Øystein Aalstad; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Nguyen, Truc Trung; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2016)
  • Hjerte- og karregisteret - rapport for 2012 

   Duerr, Ana; Ellingsen, Christian Lycke; Egeland, Grace M.; Tell, Grethe S.; Seliussen, Ingvei Helen; Igland, Jannicke; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Akerkar, Rupali Rajendra; Sundvor, Vernar; Klakegg, Yngve (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2014)
  • Hjerte- og karregisteret - Rapport for 2022 

   Kringeland, Ester Anne; Slungård, Gunhild Forland; Forster, Rachel Bedenis; Akerkar, Rupali Rajendra; Eriksen, Solveig Helene Warhuus (Report, 2023)
   Oversiktstall I 2022 har 6,9 % av befolkningen og litt flere menn (7,3 %) enn kvinner (6,4 %) fått behandling for hjerte- og karsykdom i spesialisthelsetjenesten. Flest personer i aldersgruppen 70-80 år har fått behandling ...
  • Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2013 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Ellingsen, Christian Lycke; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2015)
  • Hjerte- og karregisteret. Rapport for 2014. 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Dyngeland, Janne; Ebbing, Marta; Edland, Ole-Henrik; Egeland, Grace M.; Eileng, Jan Arild; Klakegg, Yngve; Kvåle, Rune; Nguyen, Truc Trung; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen; Sundvor, Vernar (Hjerte- og karregisteret rapport, Research report, 2015)
  • Hjerte- og karregisteret: Rapport for 2012–2016 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Egeland, Grace M.; Dyngeland, Janne; Kvåle, Rune; Ebbing, Marta; Nguyen, Truc Trung; Bakken, Inger Johanne; Forland, Gunhild (Research report, 2018)
  • Hospitalised patients with unexplained chest pain: incidence and prognosis 

   Egeland, Grace M.; Akerkar, Rupali Rajendra; Kvåle, Rune; Sulo, Gerhard; Tell, Grethe S.; Bakken, Inger Johanne Landsjøåsen; Ebbing, Marta (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Rapport om svangerskapsavbrot 2021 Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Faugstad, Linda Askvik; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2022)
   2020 vart det sendt inn 12 150 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 081 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 654 (5,6 %) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2019. Ein såg ein tilsvarande nedgang frå 2018 til ...
  • Rapport om svangerskapsavbrot 2022. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt; Berg, Amund (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2023)
   Hovedbudskap Det har vore ein jamn nedgang i aborttala sidan 2008. Om denne oppgangen vi ser tilbake til 2019 tal representerer ein endring i denne trenden eller handlar om effekten av covid-19 på aborttala, veit vi ...
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2016)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2016. nnretninger. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Hornæs, Mona Tornensis; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Research report, 2017)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2017 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2018)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2013 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Ebbing, Marta; Gåsemyr, Kristin; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2014)
  • Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Faugstad, Linda Askvik; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2021)
  • Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret): Rapport om svangerskapsavbrot for 2018 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Hornæs, Mona Tornensis; Heiberg-Andersen, Rannveig; Juliusson, Pétur Benedikt; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2019)
   2018 vart det sendt inn 13 641 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 12 380 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 364 (2,9 %) færre svangerskapsavbrot enn i 2017. Avbrotsraten har ein nedgang frå 10,6 i 2017 til ...
  • Register over svangerskapsavbrot 2019 (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Petur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2020)
   I 2019 vart det sendt inn 12 927 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 726 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 664 (5,4 %) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2018. Avbrotsraten har ein nedgang frå 10,3 i ...
  • Trends in the prevalence of breastfeeding up to 6 months of age using structured data from routine child healthcare visits 

   Revheim, Ingrid; Balthasar, Melissa Rajini; Akerkar, Rupali Rajendra; Stangenes, Kristine Marie; Almenning, Grethe; Nygaard, Eva; Markestad, Trond Jacob; Øverland, Simon Nygaard; Roelants, Mathieu; Juliusson, Pétur Benedikt (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  • Årsrapport for Medisinsk fødselsregister 2022. Svangerskap og fødsler i Norge 

   Thomsen, Liv Cecilie Vestrheim; Daltveit, Anne Kjersti Nesje; Juliusson, Pétur Benedikt; Klungsøyr, Kari; Macsali, Ferenc; Akerkar, Rupali Rajendra (Report, 2023)
   De endelige tallene for 2022 ble publisert 15. november 2023 i Medisinsk fødselsregister (MFR) sin statistikkbank, som har tall helt tilbake til 1967. Formålet med denne rapporten er å publisere utvalgt statistikk for MFR ...