• Fødestuefødsler i Norge 2008-10 - en populasjonsbasert studie 

   Øian, Pål; Askeland, Olaug Margrete; Engelund, Inger Elise; Roland, Brit; Ebbing, Marta (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Fødselsstatistikken 2019 

   Macsali, Ferenc; Stangenes, Kristine Marie; Askeland, Olaug Margrete; Júlíusson, Pétur; Juliusson, Pétur Benedikt; Staff, Anne Cathrine (Others, 2020)
  • Rapport om svangerskapsavbrot 2021 Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Faugstad, Linda Askvik; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2022)
   2020 vart det sendt inn 12 150 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 081 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 654 (5,6 %) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2019. Ein såg ein tilsvarande nedgang frå 2018 til ...
  • Rapport om svangerskapsavbrot 2022. Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt; Berg, Amund (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2023)
   Hovedbudskap Det har vore ein jamn nedgang i aborttala sidan 2008. Om denne oppgangen vi ser tilbake til 2019 tal representerer ein endring i denne trenden eller handlar om effekten av covid-19 på aborttala, veit vi ...
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2014 

   Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2015)
  • Rapport om svangerskapsavbrot for 2015 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Bøyum, Bjug Olav; Ebbing, Marta; Mjaatvedt, Aase Gunn; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2016)
  • Rapport om svangerskapsavbrudd for 2013 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Ebbing, Marta; Gåsemyr, Kristin; Mjaatvedt, Aase Gunn; Nilssen, Steinar; Reikerås, Eivind; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2014)
  • Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Faugstad, Linda Askvik; Halvorsen, Guri Sundgot; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Pétur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2021)
  • Register over svangerskapsavbrot (Abortregisteret): Rapport om svangerskapsavbrot for 2018 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Hornæs, Mona Tornensis; Heiberg-Andersen, Rannveig; Juliusson, Pétur Benedikt; Pedersen, Yngve; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2019)
   2018 vart det sendt inn 13 641 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 12 380 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 364 (2,9 %) færre svangerskapsavbrot enn i 2017. Avbrotsraten har ein nedgang frå 10,6 i 2017 til ...
  • Register over svangerskapsavbrot 2019 (Abortregisteret) 

   Akerkar, Rupali Rajendra; Askeland, Olaug Margrete; Heiberg-Andersen, Rannveig; Hornæs, Mona Tornensis; Juliusson, Petur Benedikt; Jonasson, Øystein Aalstad; Seliussen, Ingvei Helen (Rapport om svangerskapsavbrudd, Research report, 2020)
   I 2019 vart det sendt inn 12 927 begjæringar om svangerskapsavbrot og utført 11 726 svangerskapsavbrot i Noreg. Dette er 664 (5,4 %) færre utførte svangerskapsavbrot enn i 2018. Avbrotsraten har ein nedgang frå 10,3 i ...
  • Årlig driftsrapport 2019. Helseregistre ved Folkehelseinstituttet 

   Løkeland-Stai, Mette; Hornæs, Mona Tornensis; Tufta, Jon Gunnar; Askeland, Olaug Margrete; Hammer, Elisabeth Lende; Strøm, Marianne Sørlie; Pedersen, Anne Gro; Kvåle, Rune; Slungård, Gunhild Forland; Stangenes, Kristine Marie; Øgle, Magnus Wenstøp; Løvlie, Astrid Louise; Bakke, Hilde Synøve Waleur; Løwer, Hege Line Magnussen; Simonsen, Gunnar Skov; Furberg, Anne-Sofie; Kran, Anne-Marte Bakken; Husabø, Kari Jansdotter (Research report, 2020)
   Hovedbudskap: Folkehelseinstituttet, som er databehandlingsansvarlig og databehandler for flere helseregistre, gir årlig ut en driftsrapport for disse. For 2019 er det laget én felles rapport for alle registrene. Dri ...