• Innføring av nye metoder i sykehus – Er mini-metodevurdering nyttig? 

   Arentz-Hansen, Eva Helene; Borgen, Karin; Melien, Øyvind; Nilsen, Ellen; Stoinska-Schneider, Anna; Tvedt, Karianne Mollan (Research report, 2020)
  • Prosedyrearbeid – meningsløst mangfold? 

   Eiring, Øystein; Pedersen, Monica Stolt; Borgen, Karin; Jamtvedt, Gro (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-02)
   NORSK: Bakgrunn Fagprosedyrer skal være en støtte for helsepersonell i det daglige arbeidet og bidra til god og forutsigbar kvalitet av tjenesten. Antall fagprosedyrer i norske helseforetak og måten de blir produsert på, ...