• Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Rapport for 2011 

   Bergsaker, Marianne A Riise; Feiring, Berit; Hagerup-Jenssen, Maria Elisabeth; Flem, Elmira; Aase, Audun; Arnesen, Trude; Haugen, Inger Lise; Stålcrantz, Jeanette; Indregard, Anne-Marthe; Wiklund, Berit Sofie; Lavoll, Silje Bruland; VESTRHEIM, DIDRIK FRIMANN; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Vainio, M Kirsti (Research report, 2012)
  • Erfaringar etter handteringa av smitte og utbrot av covid-19 i Noreg hausten 2021 og vinteren 2022 i utvalde kommunar 

   Andreassen, Trude; Coward, Sigrid Kristiane; Falk, Monica; Forland, Frode; Heradstveit, Petter Leinaas; Hveding, Øystein; Lavoll, Silje Bruland; Macdonald, Emily Ann; Nguyen, Truc Trung; Nygård, Karin Maria; Selstø, Annlaug; Utheim, Mari Nythun; Vestrheim, Didrik Frimann (Research report, 2022)
   Kommunane har hatt ei avgjerande rolle i handteringa av smitte og utbrot gjennom pandemien. Kommunane har gjort dette i samarbeid med nabokommunar, statsforvaltarar og nasjonale helsestyresmakter. Dette gjeld også for ...
  • Erfaringsgjennomgang Smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

   Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Lavoll, Silje Bruland; Sorknes, Nina Kristine; Iversen, Bjørn Gunnar (Research report, 2023)
   Hovedbudskap Formålet med erfaringsgjennomgangen er å identifisere styrker og utfordringer innen smittevern i helsetjenesten, med utgangspunkt i de erfaringer som ble gjort før, under og etter pandemien, og som kan inngå ...
  • Årsrapport 2021. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Lange, Heidi; Brandal, Lin T.; Astrup, Elisabeth; Eide, Helena Niemi; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Lund, Hilde Marie; Naseer, Mohammed Umaer; Amato, Ettore; Grenersen, Marte Petrikke; Lavoll, Silje Bruland; Jore, Solveig; Soleng, Arnulf; Steinert, Mari; Grøneng, Gry Marysol; Valcarcel Salamanca, Beatriz; Macdonald, Emily Ann; Nygård, Karin Maria; Feruglio, Siri Laura (Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner, Research report, 2022)
   Hovedbudskap I 2021 var det en nedgang for de fleste av infeksjonssykdommene som smitter fra mat, vann og dyr og er meldingspliktige til MSIS. Nedgangen skyldes sannsynligvis mindre reiseaktivitet og omfattende smitteverntiltak ...
  • Årsrapport 2022. Overvåkning av sykdommer som smitter fra mat, vann og dyr, inkludert vektorbårne sykdommer 

   Lyngstad, Trude Marie; Lange, Heidi; Brandal, Lin T.; Astrup, Elisabeth; Johansen, Tone Kristin Bjordal; Lund, Hilde Marie; Naseer, Mohammed Umaer; Amato, Ettore; Grenersen, Marte Petrikke; Lavoll, Silje Bruland; Jore, Solveig; Soleng, Arnulf; Steinert, Mari; Valcarcel Salamanca, Beatriz; White, Richard Aubrey; Macdonald, Emily Ann; Hyllestad, Susanne; Feruglio, Siri Laura (Research report, 2023)
   I 2022 økte forekomsten av flere av infeksjonssykdommene som smitter fra mat, vann og dyr og er meldingspliktige til MSIS, etter nedgangen som ble sett under covid-19 pandemien. Campylobacteriose har som tidligere år det ...