• Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom 

   Olsen, Hilgunn; Skretting, Astrid (Research report, 2007)
   Spørsmål om etablering av sprøyterom ble reist i Stortinget første gang i 1999. Saken gikk fram og tilbak e mellom Stortinget og skiftende regjeringer i flere omganger. Riksad vokaten påpekte at etablering av offentlig ...
  • Ingen enkle løsninger. Evaluering av Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum 

   Olsen, Hilgunn; Skretting, Astrid (Research report, 2006)
   Den tiltagende elendigheten blant rusmiddelmisbrukere og den åpenlyse bruken og omsetningen av narkotika på "Plata ", ble ved årtusenskiftet gjenstand fo r stigende b e kymring i Oslo kommune, hos politiet og hos sentrale ...
  • Nye lokaler – andre resultater?Videreført evaluering av sprøyteromsordningen i Oslo 

   Olsen, Hilgunn; Skretting, Astrid (Research report, 2009)
   Nye lokaler Oslo kommune åpnet sprøyterom i Tollbugata 3 i januar 2005. Etter en tids drift ble det tydelig at lokalene var lite egnet til formålet, og 1. juli 2007 flyttet sprøyterommet til en brakkerigg i Prindsenkvartalet ...
  • Utviklingstrekk på rusmiddelfeltet : Grunnlagsmateriale til regjeringens stortingsmelding om rusmiddelpolitikken 

   Skretting, Astrid; Storvoll, Elisabet; Rise, Jostein; Lauritzen, Grete Ostling; Snertingdal, Mette Irmgard; Amundsen, Ellen Johanna; Skjælaaen, Øystein; Østhus, Ståle; Bye, Elin Kristin; Rossow, Ingeborg; Bretteville-Jensen, Anne Line; Hordvin, Odd; Olsen, Hilgunn (Research report, 2011)
   Underlagsmateriale til ny stortingsmelding I forbindelse med den kommende stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken, fikk SIRUS i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å bidra med en oppsummering og analyse av nasjonale ...