• Autolog hematopoietisk stamcelletransplantasjon ved multippel sklerose 

   Giske, Liv; Lauvrak, Vigdis; Stoinska-Schneider, Anna; Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvamme, Maria Knoph; Ormstad, Sari Susanna; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Barn og unges medvirkning i barnevernet: en systematisk kartleggingsoversikt 

   Ormstad, Sari Susanna; Hestevik, Christine Hillestad; Munthe-Kaas, Heather Menzies; Blaasvær, Nora; Muller, Ashley Elizabeth; Berg, Rigmor (Research report; Systematic Review, 2020)
  • Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem 

   Innvær, Simon; Ormstad, Sari Susanna; Paulsen, Elizabeth Joan; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2006)
   Samandrag og konklusjon Føremålet med dette arbeidet var å vurdere systematiske oversikter og RCTàr om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Den vanlegaste diagnosen ved alvorlege psykiske helseproblem ...
  • Benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer 

   Nilsen, Ellen M; Bachs, Liliana Casulleras; Bjørner, Trine; Høiseth, Gudrun; Johnsen, Jon; Ørbeck, Anne-Lill; Waal, Helge; Ormstad, Sari Susanna; Kornør, Hege; Paulsen, Elizabeth J.; Hofmann, Bjørn (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har oppsummert kunnskap om bruk av benzodiazepiner i behandling av personer med rusmiddelproblemer. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med en ekstern utredningsgruppe, og utført ...
  • Developing a quality management system for the European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA): toward European HTA collaboration 

   Luhnen, Miriam; Ormstad, Sari Susanna; Willemsen, Anne; Schreuder-Morel, Chaienna; Helmink, Catharina; Ettinger, Sabine; Erdos, Judit; Fathollah-Nejad, Reza; Rehrmann, Maike; Hviding, Krystyna; Rüther, Alric; Chalon, Patrice (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Effekt av hyperbar oksygenbehandling ved senskader etter stråleterapi eller diabetiske fotsår 

   Lauvrak, Vigdis; Frønsdal, Katrine; Ormstad, Sari Susanna; Vaagbø, Guro; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Effekt av kostholdsveiledning hos pasienter med kreft 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Lund-Iversen, Kaja; Thorsrud, Hege; Jeppesen, Elisabeth; Ormstad, Sari Susanna; Vang, Vidar Jusnes; Fure, Brynjar (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-08)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra Kreftforeningen å utføre systematisk søk etter litteratur om effekt av kostholdsveiledning for å forebygge og behandle underernæring hos pasienter med ...
  • Fysisk aktivitet under strålebehandling 

   Skår, Åse; Juvet, Lene Kristine; Ormstad, Sari Susanna (Research report, 2014)
  • Ikke-invasiv prenatal testing (NIPT) for kjønnsbestemmelse av foster. Metodevurdering 

   Ormstad, Sari Susanna; Schneider, Anna; Solberg, Berge; Fure, Brynjar; Juvet, Lene Kristine (Research report, 2016)
  • Kartlegging og drøfting av ulike mini-HTA-systemer internasjonalt 

   Ormstad, Sari Susanna; Graff, Bjørn Anton; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2010-01)
   NORSK: Mini-HTA er et verktøy som er utviklet for å støtte kunnskapsbaserte beslutninger ved innføring av nye metoder i sykehus eller i en helseregion. Mini-HTA består av et skjema eller en sjekkliste med en rekke spørsmål ...
  • Kunnskapsoppsummering om manuelle behandlingsformer 

   Reinar, Liv Merete Brynildsen; Håheim, Lise Lund; Ormstad, Sari Susanna; Nordheim, Lena Victoria; Bjørndal, Arild (Research report, 2005)
  • Managing chronic illnesses with remote patient monitoring in primary health care 

   Muller, Ashley Elizabeth; Ormstad, Sari Susanna; Jardim, Patricia; Johansen, Trine Bjerke; Berg, Rigmor (Research report; Systematic Review, 2020)
   Remote patient monitoring (RPM) allows for the real-time trans-mission of health data, evaluation of this data, and appropriate follow-up. This allows providers to monitor the health status of chronically ill patients and ...
  • Managing chronic illnesses with remote patient monitoring in primary health care: an overview of overviews 

   Muller, Ashley Elizabeth; Ormstad, Sari Susanna; Jacobsen Jardim, Patricia Sofia; Johansen, Trine Bjerke; Berg, Rigmor (Research report, 2020)
  • Målstyringsverktøy i sykehus 

   Krogstad, Unni; Ormstad, Sari Susanna; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Rapporten oppsummerer forskningsbasert kunnskap om nytten av målstyringskort i sykehus. Vi har valgt å belyse spørsmålet ved å vise hvordan slike verktøy er brukt i ulike land, settinger og til ulike formål. Vi har avgrenset ...
  • Oppfølging av barn med ryggmargsbrokk (MMC) 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Ormstad, Sari Susanna; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar (Notat fra Kunskapssenteret, Research report, 2011-08)
   NORSK: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten fikk i oppdrag fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser, Sunnaas sykehus HF, å utføre et systematisk søk etter litteratur om tiltak for oppfølging av barn med ...
  • Pasientsikkerhet i sykehus – kunnskap eller kampanje? 

   Krogstad, Unni; Ormstad, Sari Susanna; Rygh, Liv; Arntzen, Elisabeth; Baalsrud, Anders; Gilbert, mads; Nilsen, Stein Tore (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2007)
   Helse Øst RHF har bedt Kunnskapssenteret om å vurdere dokumentasjonen for de seks satsingsområdene kampanjen fokuserer på: Etablere 'Rapid response team' (ekspertgruppe som tilkalles ved forverret tilstand hos pasienter) ...
  • Prehospital CT for early diagnosis and treatment of suspected acute stroke or severe head injury. A health technology assessment 

   Ormstad, Sari Susanna; Lund, Ulrikke Højslev; Chudasama, Kishan Kumar; Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Hov, Maren Ranhoff; Ormberg, Ida; Hafstad, Elisabet Vivianne; Stoinska-Schneider, Anna; Robberstad, Bjarne; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine (Research report; Systematic Review, 2019)
  • Psykososiale tiltak ved kriser og ulykker 

   Kornør, Hege; Winje, Dagfinn; Ekeberg, Øivind; Johansen, Kjell; Weisæth, Lars; Ormstad, Sari Susanna; Steiro, Asbjørn Kulseng; Fretheim, Atle (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Bakgrunn: Denne rapporten er del to av en kunnskapsoppsummering om effekter av psykososiale tiltak ved kriser, katastrofer og ulykker, og ble bestilt av Sosial- og helsedirektoratet i september 2004. Problemstilling: Virker ...
  • Rhesus typing av foster basert på blodprøve fra rhesus negative gravide 

   Arentz-Hansen, Helene; Brurberg, Kjetil Gundro; Kvamme, Maria Knoph; Stoinska-Schneider, Anna; Hofmann, Bjørn; Ormstad, Sari Susanna; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2014)
  • Utprøving av mini-HTA i Helse Vest RHF 

   Arentz-Hansen, Helene; Ormstad, Sari Susanna; Hamidi, Vida; Juvet, Lene Kristine; Fure, Brynjar; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2011-04)
   Norsk: Vi har utviklet en norsk versjon av skjema og system for mini-HTA og testet dette ved to sykehus i Helse Vest RHF. Seks nye metoder ble evaluert ved bruk av mini-HTA-skjemaet, hvorav fire ble ferdigstilt og to delvis ...