• COVID-19 cases reported to the Norwegian Institute of Public Health in the first six weeks of the epidemic 

   Seppälä, Elina Marjukka; Tønnesen, Ragnhild; Veneti, Lamprini; Paulsen, Trine Hessevik; Steens, Anneke; Whittaker, Robert Neil; Bragstad, Karoline; Berild, Jacob Dag; Løvlie, Astrid Louise; Naseer, Mohammed Umaer; Macdonald, Emily Ann; Vold, Line (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Influensasesongen i Norge 2020-2021 - årsrapport 

   Bragstad, Karoline; Paulsen, Trine Hessevik; Tønnessen, Ragnhild; Klüwer, Birgitte; Rydland, Kjersti Margrethe; Aune, Torstein; Hungnes, Olav (Research report; Annual Reports, 2021)
   Hovedbudskap • Influensautbruddet i Norge uteble sesongen 2020-2021. • Andelen influensalignende sykdom overskred aldri utbruddsterskelen. • Det var ingen rapporterte utbrudd av influensa i helseinstitusjoner. • Antallet ...
  • Influenza Virological and Epidemiological season report prepared for the WHO Consultation on the Composition of Influenza Virus Vaccines for the Southern Hemisphere 2022 

   Bragstad, Karoline; Paulsen, Trine Hessevik; Tønnessen, Ragnhild; Klüwer, Birgitte; Rydland, Kjersti Margrethe; Aune, Torstein; Hungnes, Olav (Research report, 2021)
   Summary  There was no influenza outbreak in Norway during 2020-2021.  The proportion of influenza-like illness (ILI) never exceeded the epidemic threshold.  No outbreaks of influenza in health care institutions were ...
  • Opplevd byrde knyttet til covid-19 smitteverntiltak 

   Winje, Brita Askeland; Paulsen, Trine Hessevik; Ofitserova, Trine Skogset; Lindstrøm, Jonas Christoffer; Kristoffersen, Anja Bråthen (Research report, 2021)
   Hovedbudskap: Gjennom covid-19 pandemien har befolkningen levd med en rekke smitteverntiltak. Enkelte av disse har vært svært inngripende i menneskers liv og hverdag, med mulighet for negative konsekvenser for læring, ...
  • Urbanization and preparedness for outbreaks with high-impact respiratory pathogens 

   Hauge, Siri Helene; Meijerink, Hinta; Alveberg, Benedikte Louise; Berg, Are Stuwitz; Bergh, Anne; Bragstad, Karoline; De Blasio, Birgitte Freiesleben; Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Feruglio, Siri Laura; Forland, Frode; Grøneng, Gry Marysol; Holme, Jørn Andreas; Hungnes, Olav; Iversen, Bjørn Gunnar; Johansen, Julie Denise Whittle; Jønsrud, Knut; Macdonald, Emily Ann; Nygård, Karin Maria; Nøkleby, Hanne Magdalene; Paulsen, Trine Hessevik; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Rydland, Kjersti Margrethe; Tønnessen, Ragnhild; Veire, Kjetil Berg; Vold, Line; White, Richard Aubrey; Wisløff, Torbjørn; Wolden, Britt (Research report, 2020)
  • Årsrapport. Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i 2020. Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv) 

   Lyngstad, Trude Marie; Berg, Thale Cathrine; Brandal, Lin Cathrine T.; Lund, Hilde Marie; Kacelnik, Oliver; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Paulsen, Trine Hessevik; Gran, Jahn Christopher; Naseer, Umaer; Vold, Line; Nygård, Karin Maria (Utbrudd av smittsomme sykdommer i Norge i ... : årsrapport / Vevbasert system for utbruddsvarsling (Vesuv), Research report; Annual report, 2021)
   I 2020 ble det varslet 561 utbrudd med totalt 7 430 rapporterte sykdomstilfeller. Dette tilsvarer en stor økning i antall varslede utbrudd sammenlignet med 2019 (223 utbrudd). Økningen skyldes varsler om utbrudd av SARS-CoV-2 ...