• Akupunktur ved muskelskjellettsmerter 

   Giske, Liv; Dahm, Kristin Thuve; Fure, Brynjar (Research report; Systematic Review, 2016)
   Hovedfunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet) fikk i oppdrag å undersøke effekt av akupunktur sammenliknet med konservativ behandling for muskelskjelettsmerter. ...
  • Smitteoverføring ved akupunktur. Notat - Systematisk litteratursøk med sortering 

   Dahm, Kristin Thuve; Kirkehei, Ingvild; Strømme, Hilde; Reinar, Liv Merete (Research report, 2014)
   Vi har søkt etter systematiske oversikter som belyser problemstillinger vedrørende smitteoverføring ved akupunktur. Vi søkte etter litteratur i relevante databaser og brukte emneord og tekstord for akupunktur kombinert med ...