• Overdosevarslingssystemer: en forenklet metodevurdering - kartlegging 

   Muller, Ashley Elizabeth; Borge, Tiril Cecilie (Research report, 2022)
   Hovedbudskap Helsedirektoratet ønsker å vurdere muligheten for å etablere et nasjonalt overdosevarslingssystem (OVS) for å kunne varsle brukere om økt overdosefare. OVS som system forstås her som et sett med sammenhengende ...
  • Statusrapport om eliminasjon av hepatitt B og C som folkehelseproblem i Norge 

   Kløvstad, Hilde; Blindheim, Martin Ingvald; Skullerud, Kristin Helene; Dalgard, Olav; Midgard, Håvard; Wüsthoff, Linda Elise Couessurel; Kielland, Knut Boe; Hauge, Joakim (Research report, 2023)
   Helse- og omsorgsdepartementet lanserte en nasjonal strategi mot virale hepatitter i 2016, som ble videreutviklet i 2018. Hepatitt B virus- (HBV) og hepatitt C virus- (HCV) infeksjon er globalt ledende årsaker til leverkreft ...