• Akupunktur ved muskelskjellettsmerter 

      Giske, Liv; Dahm, Kristin Thuve; Fure, Brynjar (Research report, 2016)
      Hovedfunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet) fikk i oppdrag å undersøke effekt av akupunktur sammenliknet med konservativ behandling for muskelskjelettsmerter. ...