• Akromionreseksjon ved impingementsyndrom i skulder: forenklet metodevurdering 

   Elvsaas, Ida Kristin Ørjasæter; Flatby, Annette Vogt; Hamidi, Vida; Espeland, Anna Lien (Research report, 2021)
   Hovedbudskap: Vi har på oppdrag fra Bestillerforum for nye metoder utarbeidet en forenklet metodevurdering om akromionreseksjon som behandling for impingementsyndrom. Metoden innebærer kirurgisk fjerning av noen millimeter ...
  • Akupunktur ved muskelskjellettsmerter 

   Giske, Liv; Dahm, Kristin Thuve; Fure, Brynjar (Research report, 2016)
   Hovedfunn Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (nå Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet) fikk i oppdrag å undersøke effekt av akupunktur sammenliknet med konservativ behandling for muskelskjelettsmerter. ...
  • Bruk av naltrekson i lave doser utenfor godkjent bruksområde 

   Ringerike, Tove; Pike, Eva; Nevjar, Janicke; Klemp, Marianne (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2015)
  • Sutur av degenerative rotatorcuff-rupturer: en fullstendig metodevurdering 

   Evensen, Line Holtet; Kleven, Linn; Dahm, Kristin Thuve; Hafstad, Elisabet Vivianne; Holte, Hilde H; Robberstad, Bjarne; Risstad, Hilde (Research report, 2023)
   Hovedbudskap Vi har utarbeidet en fullstendig metodevurdering av kirurgi med sutur sammenlignet med ikke-kirurgisk behandling ved degenerativ fulltykkelse rotatorcuff-ruptur. Vi inkluderte fem randomiserte og 18 ...