• Aerosol generating procedures in health care, and COVID-19 

   Brurberg, Kjetil Gundro; Fretheim, Atle (Research report, 2020)
   Hovedbudskap: Funnene i denne hurtigoversikten baserer seg på raske søk i PubMed og Embase. Én forsker har gått gjennom søketreff, valgt ut og oppsummert resultatene. Ettersom det har vært viktig å få fram forskningsresultatene ...
  • Covid-19 blant innvandrere i Norge, vurdering av tiltak og erfaringer fra felt, delrapport 1 

   Arnesen, Trude Margrete; Bjørbæk, Mona; Brekke, Jan-Paul; Duahle, Hodon; Elgersma, Ingeborg Hess; Eide, Helena Niemi; Ezzati, Rojan Tordhol; Fevåg, Julie; Flatø, Martin; Fretheim, Atle; Gawad, Mohamed; Gele, Abdi Ali; Godøy, Anna Aasen; Grøtting, Maja Weemes; Hernæs, Kjersti Helene; Hussaini, Lema; Kristoffersen, Anja Bråthen; Labberton, Angela Susan; Lindman, Anja Elsrud Schou; Mohammed, Naeema Saeed Sheekh; Nordstrøm, Charlott Elise Gyllenhammar; Qureshi, Samera Azeem; Spilker, Ragnhild Anne Caroline Storste; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Tsige, Selam Andegiorgis; Vinjerui, Kristin Hestmann (Research report, 2021)
  • Covid-19 blant norskfødte med utenlandsfødte foreldre: Personer testet, bekreftet smittet og relaterte innleggelser 

   Indseth, Thor; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2021)
   Innledning Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og dette har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...
  • Covid-19 blant personer født utenfor Norge, justert for yrke, trangboddhet, medisinsk risikogruppe, utdanning og inntekt 

   Indseth, Thor; Elgersma, Ingeborg Hess; Strand, Bjørn Heine; Telle, Kjetil Elias; Labberton, Angela Susan; Arnesen, Trude Margrete; Nygård, Karin Maria; Godøy, Anna Aasen (Research report, 2021)
   Hovedbudskap Koronapandemien har i Norge rammet personer født utenfor Norge, heretter kalt utenlandsfødte, hardere enn den øvrige befolkningen. Utenlandsfødte har oftere påvist smitte og blir oftere innlagt med covid-19. ...
  • Covid-19 etter fødeland fra mars 2020 til februar 2021 

   Indseth, Thor; Godøy, Anna Aasen; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Arnesen, Trude Margrete; Jacobsen, Caroline Calero; Vinjerui, Kristin Hestmann; Telle, Kjetil Elias (Research report, 2021)
   Innledning: Covid-19 rammer ikke alle deler av befolkningen likt, og det har betydning både for spredning av smitte og utbruddshåndteringen lokalt og nasjonalt. I denne rapporten har vi undersøkt grad av testing, bekreftet ...
  • COVID-19: Long-Term Effects of COVID-19 

   Himmels, Jan Peter William; Qureshi, Samera Azeem; Brurberg, Kjetil Gundro; Gravningen, Kirsten Midttun (Research report, 2021)
   Hovedbudskap: Denne hurtigoppsummeringen er en første oversikt om langtidseffekter av covid-19 (> 28 dager). Den 26. januar utførte vi et systematisk litteratursøk etter studier med mer enn 100 deltakere. Én forsker ...
  • COVID-19: the relationship between age, comorbidity and disease severity – a rapid review, 1st update 

   Brurberg, Kjetil Gundro; Fretheim, Atle (Research report, 2020)
   Key messages This rapid review is an update of a version published March 26th, 2020 (1). The findings in this memo are based on rapid searches in electronic databases, as well as manual searches on websites of health ...
  • Dødelighet i Norge under koronapandemien 2020 til høsten 2022. Notat Desember 2022 

   Stoltenberg, Camilla (Others, 2022)
   I dette notatet beskriver Folkehelseinstituttet (FHI) hvordan dødeligheten i Norge har utviklet seg under pandemien, fra 2020 til høsten 2022. Vi viser forskjeller mellom aldersgrupper, kjønn og fylker, samt utvikling i ...
  • Dødelighet i Norge under koronapandemien 2020–2022 

   Knudsen, Ann Kristin Skrindo; Madsen, Christian; Forthun, Ingeborg; Tvedten, Hilde Marie; Dahl, Jesper; Lyngstad, Trude Marie; Strøm, Marianne Sørlie; Fagerås, Stephanie Jebsen; Tapia, German; Schwinger, Catherine; Aavitsland, Preben; Paulsen, Trine Hessevik; Kløvstad, Hilde; Baravelli, Carl; Sveen, Kari Anne; Zahl, Per Henrik; Júliússon, Pétur Benedikt; Gulseth, Hanne Løvdal (Report, 2023)
   Overvåking av totaldødelighet og beregninger av overdødelighet er viktig for å forstå hvordan covid-19-pandemien har påvirket dødeligheten i den norske befolkningen. I denne rapporten beregner Folkehelseinstituttet ...
  • Erfaringsgjennomgang etter utvalgte utbrudd av covid-19 i Norge, desember 2020 – mars 2021 

   Elstrøm, Petter; Falk, Monica; Forland, Frode; Heradstveit, Petter Leinaas; Korpås, Julie Andrine; Lie, Svein; Lange, Heidi; Macdonald, Emily Ann; Naseer, Mohammed Umaer; Nguyen, Truc Trung; Nygård, Karin Maria; Selstø, Annlaug; Utheim, Mari Nythun; Vestrheim, Didrik Frimann; Ødeskaug, Liz Ertzeid (Research report, 2021)
   Denne rapporten beskriver en erfaringsgjennomgang av utvalgte covid-19 utbrudd i Norge, desember 2020 – mars 2021. Rapporten har blitt ledet av en intern arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet (FHI) og er gjennomført i ...
  • Erfaringsgjennomgang Smittevern i helse- og omsorgstjenesten 

   Eriksen-Volle, Hanne-Merete; Lavoll, Silje Bruland; Sorknes, Nina Kristine; Iversen, Bjørn Gunnar (Research report, 2023)
   Hovedbudskap Formålet med erfaringsgjennomgangen er å identifisere styrker og utfordringer innen smittevern i helsetjenesten, med utgangspunkt i de erfaringer som ble gjort før, under og etter pandemien, og som kan inngå ...
  • Factors impacting on the preparedness ability of a country. A narrative report to the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) 

   Gawad, Mohamed; Iversen, Bjørn Gunnar (Research report, 2021)
   Hovedbudskap In this report, we aim at: 1. Describing some essential experiences from the current COVID-19 pandemic 2. Exploring various sets of factors impacting national epidemic preparedness and how to review them, 3. ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2019 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingrid Marie; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2020)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2021 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Eirik Frønæs; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2022)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og ...
  • Global Health Preparedness Programme 2016 - 2021 – Final report to Norad 

   Stoltenberg, Camilla (Research report, 2022)
   Executive summary The Norwegian Institute of Public Health (NIPH) established the Global Health Preparedness Programme (GHPP) in 2015 through an agreement with the Ministry of Foreign Affairs. After one and a half years, ...
  • Kartlegging av smittesteder for covid-19 i Oslo - resultater fra en kasus-kontroll-undersøkelse 

   Stålcrantz, Jeanette; Madslien, Elisabeth Henie; Madsen, Christian; Sørreime, Bente; Stefanoff, Pawel (Research report, 2021)
   Innledning: For å begrense ukontrollert spredning av covid-19, er det viktig med effektiv og målrettet testing av tilfeller, isolering av bekreftede tilfeller og effektiv smittesporing rundt tilfellene slik at nærkontakter ...
  • Mikrobiologisk beredskap fram mot neste pandemi. Program● Oppsummering● Abstrakter: Strategimøte 2021 

   Kanestrøm, Anita; Ulvestad, Elling; Lind, Andreas; Endresen, Kristoffer; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen (Research report, 2022)
   I regi av «Referansegruppen for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det 28.oktober 2021 holdt strategimøte på Folkehelseinstituttet om «Mikrobiologisk beredskap fram mot neste pandemi». Strategimøtet ble ...
  • Post COVID-19 condition and new onset diseases after COVID-19 – a rapid review (New edition dec. 2022) 

   Himmels, Jan Peter William; Meneses Echavez, Jose Francisco; Brurberg, Kjetil Gundro (Research report, 2022)
   Background Most people will experience COVID-19 as a mild and transient disease, although some may experience a prolonged period with symptoms. Long-term and nonspecific symptoms have previously been reported following ...