• Bruk av energidrikker i aldersgruppen 10-18 år – Resultater fra landsrepresentative spørreundersøkelser i perioden 2015-2023 

   Hope Abel, Marianne; Lund-Iversen, Kaja; Torheim, Liv Elin; Brantsæter, Anne Lise (Report, 2023)
   • Energidrikker har et høyt innhold av koffein, som er et sentralstimulerende og avhengighetsskapende stoff. • Både andelen unge som drikker energidrikker og hvor ofte de drikker det har økt i tidsperioden 2017-2022. ...
  • Dødelighet i Norge under koronapandemien 2020–2022 

   Knudsen, Ann Kristin Skrindo; Madsen, Christian; Forthun, Ingeborg; Tvedten, Hilde Marie; Dahl, Jesper; Lyngstad, Trude Marie; Strøm, Marianne Sørlie; Fagerås, Stephanie Jebsen; Tapia, German; Schwinger, Catherine; Aavitsland, Preben; Paulsen, Trine Hessevik; Kløvstad, Hilde; Baravelli, Carl; Sveen, Kari Anne; Zahl, Per Henrik; Júliússon, Pétur Benedikt; Gulseth, Hanne Løvdal (Report, 2023)
   Overvåking av totaldødelighet og beregninger av overdødelighet er viktig for å forstå hvordan covid-19-pandemien har påvirket dødeligheten i den norske befolkningen. I denne rapporten beregner Folkehelseinstituttet ...
  • Dødsårsaksregisteret. Dødsårsaker i Norge 2022 

   Strøm, Marianne Sørlie; Sveen, Kari Anne; Raknes, Guttorm; Slungård, Gunhild Forland; Fagerås, Stephanie Jebsen (Report, 2023)
   8. juni ble tallene for dødsårsaker registrert i Dødsårsaksregisteret for 2022 publisert. Det totale antall dødsfall registrert i 2022 er 45.947. Dette er et vesentlig høyere antall dødsfall enn de foregående årene. Kreft ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2015 

   Stoltenberg, Camilla; Heyerdahl, Bjørn Tore; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Rybakken, Karoline Torsnes (Report, 2016)
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2016 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, ingvild; Heyerdahl, Bjørn Tore; Rolfheim-Bye, Christina Lill (Report, 2017)
   Hovedbudskap Folkehelseinstituttet er en beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2017 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingrid Marie; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Boehlke, Nina (Report, 2018)
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2019 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingrid Marie; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2020)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Instituttets samfunnsoppdrag er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2021 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Eirik Frønæs; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2022)
   Folkehelseinstituttet har en sentral rolle i den nasjonale og globale helseberedskapen og som kunnskapsprodusent i helsesystemet. Beredskapsarbeidet skjer i tett samarbeid med nasjonale og internasjonale myndigheter og ...
  • Folkehelseinstituttet - Årsrapport 2022 

   Stoltenberg, Camilla (Report, 2023)
  • Folkehelseinstituttet, Årsrapport 2020 

   Stoltenberg, Camilla; Golberg, Pernille; Boehlke, Nina; Rolfheim-Bye, Christina Lill; Øgaard, Therese Kari; Vikum, Erik; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2021)
  • Folkehelseinstituttet. Årsrapport 2018 

   Stoltenberg, Camilla; Egner, Ingvild; Rolfheim-Bye, Christina; Fougner, Sonja Kvalheim (Report, 2019)
   Folkehelseinstituttet er en beredskaps- og kunnskapsorganisasjon. Samfunnsoppdraget er å produsere, oppsummere og kommunisere kunnskap for å bidra til godt folkehelsearbeid og gode helse- og omsorgstjenester. På denne måten ...
  • Folkehelseundersøkelsen i Innlandet 2023: Fremgangsmåte og utvalgte resultat. Rapport 2023. 

   Leino, Tony Mathias; Nilsen, Thomas Sevenius; Aarø, Leif Edvard; Skogen, Jens Christoffer; Nes, Ragnhild Bang; Lode, Victor Daniel; Knapstad, Marit (Report, 2023)
  • Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022: Framgangsmåte og utvalde resultat 

   Knapstad, Marit; Skogen, Jens Christoffer; Hjetland, Gunnhild Johnsen; Nilsen, Thomas Sevenius; Leino, Tony Mathias; Nes, Ragnhild Bang; Aarø, Leif Edvard (Report, 2022)
   Hovedbudskap Utvalde funn • 85 prosent av dei som deltok er fornøgde med livet • 70 prosent oppgir at helsa er god eller svært god • 11 prosent opplever einsemd • 73 prosent trivast godt eller svært godt i nærmiljøet Om ...
  • Hjerte- og karregisteret - Rapport for 2022 

   Kringeland, Ester Anne; Slungård, Gunhild Forland; Forster, Rachel Bedenis; Akerkar, Rupali Rajendra; Eriksen, Solveig Helene Warhuus (Report, 2023)
   Oversiktstall I 2022 har 6,9 % av befolkningen og litt flere menn (7,3 %) enn kvinner (6,4 %) fått behandling for hjerte- og karsykdom i spesialisthelsetjenesten. Flest personer i aldersgruppen 70-80 år har fått behandling ...
  • Kartlegging av fysisk aktivitet blant voksne og eldre 2020-22 (Kan3) 

   Hansen, Bjørge Hermann; Steene-Johannessen, Jostein; Kolle, Elin; Udahl, Karine; Kaupang, Oda Bjørge; Andersen, Inge Dehli; Teinung, Elisabeth; Ekelund, Ulf; Nystad, Wenche; Anderssen, Sigmund Alfred (Report, 2023)
   Kartlegging av fysisk aktivitet og stillesittende tid blant voksne og eldre (Kan3) er utført ved Norges idrettshøgskole i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Formålet med Kan3 er å følge opp tidligere undersøkelser av ...
  • Koronaundersøkinga i Vestland 2021: Framgangsmåte og utvalde resultat 

   Leino, Tony Mathias; Nilsen, Thomas Sevenius; Knapstad, Marit (Report, 2023)
   Resultat frå koronaundersøkinga desember 2021: • Deltakarar frå Bergen hadde høgare nivå av psykiske plager og lågare livstilfredsheit enn dei andre regionane. Ein høgare andel i Bergen rapporterte at innføring av ...
  • Legemiddelforbruket i Norge 2018-2022 - Data fra Grossistbasert legemiddelstatistikk 

   Bakken, Gry Vibeke; Henjum, Kristi; Skoufa, Ignatios Ioakeim; Granum, Tove; Sharikabad, Mohammad Nouri (Report, 2023)
   Årets rapport Legemiddelforbruket i Norge omfatter tallmateriale og informasjon fra Grossistbasert legemiddelstatistikk for perioden 2018-2022. Denne rapporten har tidligere inneholdt data også fra Reseptregisteret (Norwegian ...
  • Mål, funn og forslag til satsningsområder for automatisering av informasjonsgjenfinning: sluttrapport 2022 

   Nguyen, Lien; Hafstad, Elisabet Vivianne; Johansen, Marit; Harboe, Ingrid (Report, 2023)
   Automatisering av informasjonsgjenfinning kan bidra til effektivisering av arbeidet med kunnskapsoppsummeringer. Et lag (team) i Område for helsetjenester ved Folkehelseinstituttet, gjennomførte derfor et prosjekt for å ...