Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFønhus, Marita Sporstølen
dc.contributor.authorBrurberg, Kjetil Gundroen
dc.contributor.authorKirkehei, Ingvilden
dc.contributor.authorStrøm, Vegarden
dc.contributor.authorReinar, Liv Mereteen
dc.date.accessioned2011-12-05T20:31:47Znb_NO
dc.date.accessioned2016-02-08T14:25:08Z
dc.date.available2011-12-05T20:31:47Znb_NO
dc.date.available2016-02-08T14:25:08Z
dc.date.issued2011-11nb_NO
dc.identifier.citationRapport fra Kunnskapssenteret 20/2011en
dc.identifier.isbn978-82-8121-432-3nb_NO
dc.identifier.issn1890-1298nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2378242
dc.description.abstractNORSK: Bakgrunn I barne- og ungdomsårene legges grunnlaget for et fysisk aktivt liv og god helse. Funksjonsnedsettelse kan redusere barn og unges deltakelse i daglige aktiviteter og på viktige samfunnsarenaer. Fysisk trening har åpenbare positive effekter på helse og funksjon. I denne rapporten søker vi å besvare om fysisk trening også kan bidra til økt aktivitet og deltakelse hos barn og unge med habiliteringsbehov. Med ”aktivitet” forstår vi hvordan barnet utfører oppgaver og handlinger mens ”deltakelse” er barnets engasjement i ulike livssituasjoner. Vi inkluderte åtte systematiske oversikter om effekt av fysisk trening på aktivitet og deltakelse hos barn og unge med habiliteringsbehov. De inkluderte systematiske oversiktene rapporterer i liten grad deltakelse som utfallsmål. Hovedfunn •Det er usikkert om kondisjonstrening har effekt på aktivitet hos barn og unge med cerebral parese eller leukemi. •Det er usikkert om styrketrening, repeterende treningsøvelser eller terapiridning har effekt på aktivitet hos barn og unge med cerebral parese. •Det er usikkert om trening på tredemølle har effekt på aktivitet hos barn og unge med cerebral parese, barn med Downs syndrom eller barn og unge som har gjennomgått hemisfærektomi. •Det er usikkert om vannaktiviteter har effekt på deltakelse hos barn og unge med cerebral parese. Dokumentasjonen var av lav eller svært lav kvalitet. Det betyr ikke at fysisk trening ikke har effekt på aktivitet og deltakelse hos barn og unge med habiliteringsbehov, men at det er usikkert om resultatene er til å stole på.en
dc.description.abstractENGLISH: Background The basis for a physically active life and good health is established during childhood and adolescence. Disability in children may reduce participation in daily activities and important social arenas. Obviously, physical training has positive effects on health and function. The aim of this report is to summarize the effectiveness of physical training on activity and participation among children and young people with habilitation needs. “Activity” is a child’s performance of tasks and actions while "participation" is its involvement in different life situations. We included eight systematic reviews that aim to answer our question. Participation is seldom reported as an outcome in the included systematic reviews. Key messages  The effectiveness of cardiorespiratory training on acitivity among children and young people with cerebral palsy or leukemia is uncertain.  The effectiveness of strength training, functional training or therapeutic horesback riding on acitivity in children and young people with cerebral palsy is uncertain.  The effectiveness of treadmill training on activity among children and young people with cerebral palsy, Down syndrome or children and young people that have undergone hemospherectomy is uncertain.  The effectiveness of aquatic programs on participation among children and young people with cerebral palsy is uncertain. The quality of the evidence is low or very low. This means that we cannot rule out the possibility that physical training is effective on activity and participation among children and young people with habilitation needs, but that it is uncertain if the results are reliable.en
dc.language.isonoben
dc.publisherNorwegian Knowledge Centre for the Health Servicesen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssentereten
dc.relation.ispartofseries20/2011en
dc.relation.urihttp://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekter+av+fysisk+trening+hos+barn+og+unge+med+habiliteringsbehov.13984.cmsen
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700en
dc.titleEffekter av fysisk trening hos barn og unge med habiliteringsbehovno
dc.title.alternativeEffectiveness of physical training among children and adolecsents with habilitation needsen
dc.typePeer revieweden
dc.typeResearch reporten
dc.identifier.cristin864475
dc.contributor.departmentNOKCen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel