Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFure, Brynjar
dc.contributor.authorSmedslund, Geir
dc.date.accessioned2018-01-11T19:17:09Z
dc.date.available2018-01-11T19:17:09Z
dc.date.created2012-08-20T14:19:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.isbn978-82-8121-465-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2477081
dc.description.abstractKonvensjonell cerebral angiografi har tradisjonelt vært brukt før organdonasjon for å bekrefte at blodstrømmen til hjernen er opphørt hos personer med kliniske tegn på hjernedød. For de fleste indikasjoner er denne undersøkelsen erstattet av nyere radiologiske metoder. En av de nyere metodene, CT angiografi, er i dag bare tilgjengelig ved noen få sykehus i Norge. Det er derfor aktuelt å vurdere om CT angiografi kan erstatte konvensjonell cerebral angiografi ved diagnostikk av hjernedød. Vi tok utgangspunkt i en oppdatert retningslinje fra American Academy of Neurology publisert i 2010. Retningslinjen konkluderte med at det ikke er tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon for å avgjøre om CT angiografi kan påvise opphørt blodtilførsel til hjernen med høy diagnostisk nøyaktighet. Vi utførte søk etter forskningslitteratur publisert etter litteratursøket i den amerikanske retningslinjen (mai 2009), og inkluderte en primærstudie. Studien viste lav sensitivitet (0,38 %) av CT angiografi sammenlignet med konvensjonell cerebral angiografi ved diagnostikk av hjernedød. Dette innebærer at: •Basert på forskningslitteratur identifisert ved systematisk litteratursøk, er det ikke mulig å konkludere om den diagnostiske nøyaktigheten av CT angiografi for å bekrefte om blodstrømmen til hjernen er opphørt, er like god som ved konvensjonell cerebral angiografi. En beslutning om å endre praksis slik at CT angiografi blir rutineundersøkelse for å påvise opphørt blodstrøm til hjernen, må derfor i stor grad basere seg på andre faktorer enn forskning alene, f. eks spesialistenes kliniske erfaring og kompetanse samt hva som er praktisk mulig.
dc.language.isonob
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
dc.titleCT angiografi ved diagnostikk av hjernedød
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber40
dc.identifier.cristin939634
cristin.unitcode7502,7,2,6
cristin.unitnamePrimærhelsetjenesten og fagprosedyrer
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel