Show simple item record

dc.contributor.authorCarling, Cheryl
dc.contributor.authorGlenton, Claire
dc.contributor.authorNilsen, Elin Strømme
dc.contributor.authorOxman, Andrew David
dc.contributor.authorTreweek, Shaun
dc.date.accessioned2018-02-20T10:12:11Z
dc.date.available2018-02-20T10:12:11Z
dc.date.created2008-03-06T14:43:09Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-8121-052-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2485895
dc.description.abstractFølgende spørsmål er utredet i rapporten: 1. Bør det satses på utvikling av nettbaserte tjenester for å styrke befolkningens lovbestemte rett til medvirkning og informasjon? 2. Hva slags informasjonstjenester finnes? 3. Hvordan blir informasjonstjenester brukt? 4. Hvordan er offentlig nettbasert informasjon organisert og hvilke konsekvenser har de forskjellige alternativene? 5. Hvilke gevinster har informasjonstjenester? Utredningen er basert på en systematisk gjennomgang av tilgjengelig forskning begrenset til systematiske oversikter og enkeltstudier fra de nordiske landene og Storbritannia. I tillegg er de relevante bestemmelsene i helselovgivningen om publikums rett til helseinformasjon gjennomgått. Organisering av offentlig nettbasert informasjon er beskrevet for de nordiske land og Storbritannia på basis av en gjennomgang av offentlige portaler i disse landene. Det finnes lite forskning som kan belyse hvorfor brukere benytter seg av nettbaserte helseinformasjonstjenester, men det er klart at brukere ønsker slike tjenester. Tilgjengelighet kan være et problem, og offentlige nettsider er vanligvis litt bedre i denne sammenhengen. Kvaliteten på nettbasert informasjon kan være et problem, særlig for nettbaserte selvhjelpsgrupper. Når offentlige informasjonstjenester blir introdusert, burde en evaluering av tjenesten være en del av tjenesten fra begynnelsen. Det finnes svært lite dokumentasjon på effekten av nettbaserte informasjonstjenester på kunnskapsnivå, holdninger, tilfredshet, helseutfall og ressursbruk/kostnader. De fire systematiske oversiktene oppsummerte effekten av ulike typer informasjonstjenester på en lang rekke utfall. Det er derfor vanskelig å trekke generelle konklusjoner. Med tanke på den stadig økende mengden helseinformasjon på Internett og den utstrakte bruken av Internett i befolkningen, er det et stort behov for forskning på effekten av de ulike tilbudene og deres betydning for ulike områder.nb_NO
dc.language.isomisnb_NO
dc.publisherNasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestennb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra Kunnskapssenteret
dc.relation.ispartofseriesRapport fra Kunnskapssenteret;
dc.titleUtredning av offentlige, publikumsrettede informasjonstiltak på nett innenfor helsenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Health service and health administration research: 806nb_NO
dc.source.pagenumber50nb_NO
dc.source.issue7/2005nb_NO
dc.identifier.cristin321025
cristin.unitcode7502,0,0,0
cristin.unitcode7502,7,2,3
cristin.unitnameFolkehelseinstituttet
cristin.unitnameGlobal helse
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record