Show simple item record

dc.contributor.authorRise, Jostein
dc.date.accessioned2015-01-29T13:49:55Z
dc.date.accessioned2015-02-11T18:42:05Z
dc.date.available2015-01-29T13:49:55Z
dc.date.available2015-02-11T18:42:05Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationSIRUS skrifter. 68 p. Statens institutt for rusmiddelforskning, 2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275869
dc.description-
dc.description.abstract1. Sammendrag 1 Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Statens Tobakksskaderåd som ønsket å få belyst et fryktvekkende budskap i form av tre video-spotter (Arterien, Lunge og Tumor), som var et sentralt aspekt i den nasjonale australske kampanjen rettet mot å slutte å røyke. Rapporten gir også en fremstilling av de mest kjente frykt-teoriene og sentrale empiriske undersøkelser omkring frykt og røyking. Nyere meta-analyser viser en konsistent positiv sammenheng mellom mengde indusert frykt og akseptering av budskapet. Som kontrollvideoer ble valgt tre spotter av omtrent samme lengde som de australske, men med et innhold som var preget av latterliggjøring av tobakksindustrien og som ikke vekker frykt. De to budskapene ble vist sammen med annen kinoreklame i en kinosal til to forskjellige grupper: frykt-gruppen (N=93) og kontroll-gruppen (N=97). Det var tilfeldig hvilken gruppe en deltaker havnet i. Frykt-budskapet ble karakterisert som mer ”skremmende” og ”fryktvekkende” og samtidig mer ”interessant”, ”opplysende” og ”overbevisende” enn kontroll-budskapet. Frykt-budskapet fremkalte også mer ”bekymring”, ”frykt”, ”engstelse”. Med andre ord, frykt-budskapet oppførte seg som et frykt-budskap. Det var ingen signifikant forskjell mellom de to budskapsgruppene når det gjaldt atferdsrelaterte variable, men det var en klar tendens i retning av at fryktgruppen skåret systematisk høyere enn kontroll- gruppen på slike variable. Til slutt ble intensjon om å prøve å slutte å røyke underkastet prediksjonsanalyse. I en multippel regresjonsanalyse viste det seg at den klart sterkeste prediktoren for intensjon var opplevd risiko i form av en spesifikk påstand: ”Hvis jeg fortsetter å røyke livet ut, vil jeg få lungekreft”. Denne variabelen var også den eneste av opplevd risiko- variablene som skilte mellom de to budskapsgruppene, dvs. de som ble utsatt for fryktbudskapet skåret høyere på variabelen. Denne formen for opplevd risiko bør derfor trolig få mer oppmerksomhet i utformingen av budskap. Resultatene synes å være såpass positive at fryktbudskapet kan prøves i større skala, men må i tillegg forsynes med forsikringer om at det
dc.language.isonob
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/SIRUSskrifter0506.pdf
dc.titleEn sosialpsykologisk analyse av et fryktvekkende budskap : en kvasieksperimentell undersøkelse. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 - rapport 11 fra HEMIL/SIRUS
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-29T13:49:55Z
dc.identifier.cristin1063162


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record