Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Elisabeth
dc.contributor.authorRise, Jostein
dc.contributor.authorLund, Karl Erik
dc.date.accessioned2015-01-29T13:48:40Z
dc.date.accessioned2015-02-11T18:43:56Z
dc.date.available2015-01-29T13:48:40Z
dc.date.available2015-02-11T18:43:56Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationSIRUS skrifter. 116 p. SIRUS, 2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275873
dc.description-
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer evalueringen av tobakkskampanjen ”Røyken tar pusten fra deg” som ble gjennomført rett over nyttår 2006 av Sosial- og helsedirektoratet. Hovedmålsettingen med massemediekampanjen var å bidra til at (1) flere ønsket å slutte å røyke, og (2) å øke folks kunnskap om KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom). Kampanjen bestod av flere komponenter. Det ble vist TV-sendte spotter i form av personlige vitnesbyrd der pasienter med KOLS fortalte om hvordan det er å leve med sykdommen. Personlige vitnesbyrd antas å vekke negative emosjoner, som igjen kan være et grunnlag for modifikasjon av atferd. Kampanjen bestod også av annonser og radiospotter som beskrev og informerte om KOLS-sykdommen. I tillegg var det informasjon på ulike nettsider, der man kunne lese mer om KOLS og laste ned filmsnuttene fra Sosial- og helsedirektoratets hjemmesider. Et sentralt budskap var også å informere om hjelp til røykeslutt. Flere ulike PR-tiltak fra direktoratet i kampanjeperioden førte til mye redaksjonelt stoff i print- og etermedier. Problemstillinger Evalueringen av kampanjen ”Røyken tar pusten fra deg” ble i hovedsak konsentrert rundt TV- spottene. Hensikten var å undersøke om det hadde skjedd endringer i folks kunnskap om KOLS, om andelen røykere i befolkningen var lavere etter kampanjen, og om det var forandringer i kognitive variabler som anses å styre røykeatferd. Ulike emosjonelle og kognitive reaksjoner på kampanjen ble også undersøkt. Respondentene ble delt i ulike røykestatusgrupper (dagligrøykere, av–og-til-røykere, ikke-røykere) for å undersøke eventuelle forskjeller mellom dem. Mer konkret spur
dc.language.isonor
dc.relation.urihttp://www.sirus.no/filestore/Import_vedlegg/SIRUSskrifter0306.pdf
dc.titleEvaluering av tobakkskampanjen "Røyken tar pusten fra deg". Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 rapport 9 fra HEMIL
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-01-29T13:48:40Z
dc.identifier.cristin1012079


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record