• Bruk av alkohol blant kvinner.Data fra ulike surveyundersøkelser 

   Vedøy, Tord Finne; Skretting, Astrid (Research report, 2009)
   Rapporten tar sikte på å gi en oversikt over kvinners alkoholbruk, på bakgrunn av fire datasett fra SIRUS. De fire datasettene bygger på fire spørreundersøkelser om bruk av rusmidler i ulike grupper av befolkningen: ...
  • Bruk av rusmidler blant norske 15-16 åringer. Resultater fra den norske delen av de europeiske skoleundersøkelsene - ESPAD 1995, 1999 og 2003 

   Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid (Research report, 2003)
   Tobakk Omkring 60 prosent av 15 - 16 åringene oppga i 2003 at de noen gang har røykt tobakk, omkring 30 prosent hadde røykt i løpet av de siste 30 dager. En andel på 18 prosent hadde røykt daglig i løpet av siste måned. ...
  • Bruk av rusmidler og tobakk blant 15-16 åringer. Resultater fra ESPAD 1995-2015 

   Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid (Research report, 2017)
  • Bruk av sentralstimulerende midler i NorgeHva vet vi? 

   Skretting, Astrid; Vedøy, Tord Finne (Research report, 2009)
   Sammendrag Rapporten er en sammenstilling av de kunnskapskilder vi har om bruk av sentralstimulerende midler i Norge og Europa. Rapporten ble laget som grunnlag for Helsedirektoratets rådslag våren 2009 der ulike instanser ...
  • Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere 2009.Klientkartleggingsdata. Nettrapport 2008 

   Iversen, Erik; Lauritzen, Grete Ostling; Skretting, Astrid; Skutle, Arvid (Research report, 2009)
   Det ble registrert ca 35 000 henvendelser om rusrelatert behandling og 24 400 inntak i det nasjonale pasient- og klientkartleggingssystemet i 2008. Rapporteringen omfatter 106 behandlings- og omsorgstiltak. Disse dataene ...
  • Det nasjonale dokumentasjonssystemet innen tiltaksapparatet for rusmiddelmisbrukere. Klientkartleggingsdata. Rapport for 2003 

   Iversen, Erik; Lauritzen, Grete Ostling; Skretting, Astrid (Research report, 2004)
  • Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere. En kartlegging 

   Skretting, Astrid; Edland-Gryt, Marit (Research report, 2010)
   Fylkeskommunene fikk i 2005 ansvar for å gi tilbud om tannhelsetjenester til rusmiddelmisbrukere som oppholdt seg i døgninstitusjon ut over tre måneder. I 2006 ble dette utvidet til å gjelde rusmiddelmisbrukere som mottok ...
  • Heroin smoking and heroin using trends in Norway 

   Bretteville-Jensen, Anne Line; Skretting, Astrid (Journal article, 2010)
   Background: Hard drug use has a variety of heavy personal, social and economic costs. Knowing the size of the hard drug use population, the types of drugs consumed and modes of consumption can help policy makers design ...
  • Hva er misbruk og avhengighet? 

   Lund, Ingeborg; Bretteville-Jensen, Anne Line; Skretting, Astrid; Rise, Jostein; Nordlund, Sturla Bjørn; Amundsen, Ellen Johanna (Research report, 2010)
   SIRUS får stadig spørsmål om hvor mange alkoholikere og narkomane det finnes i Norge. Spørreundersøkelser og forskning tyder på at det er mellom 80 000 og 120 000 stordrikkere i Norge. Andre metoder gir andre og til dels ...
  • Hva nå? Evaluering av prøveordning med sprøyterom 

   Olsen, Hilgunn; Skretting, Astrid (Research report, 2007)
   Spørsmål om etablering av sprøyterom ble reist i Stortinget første gang i 1999. Saken gikk fram og tilbak e mellom Stortinget og skiftende regjeringer i flere omganger. Riksad vokaten påpekte at etablering av offentlig ...
  • Ingen enkle løsninger. Evaluering av Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum 

   Olsen, Hilgunn; Skretting, Astrid (Research report, 2006)
   Den tiltagende elendigheten blant rusmiddelmisbrukere og den åpenlyse bruken og omsetningen av narkotika på "Plata ", ble ved årtusenskiftet gjenstand fo r stigende b e kymring i Oslo kommune, hos politiet og hos sentrale ...
  • Nye lokaler – andre resultater?Videreført evaluering av sprøyteromsordningen i Oslo 

   Olsen, Hilgunn; Skretting, Astrid (Research report, 2009)
   Nye lokaler Oslo kommune åpnet sprøyterom i Tollbugata 3 i januar 2005. Etter en tids drift ble det tydelig at lokalene var lite egnet til formålet, og 1. juli 2007 flyttet sprøyterommet til en brakkerigg i Prindsenkvartalet ...
  • Rusmiddelbruk blant unge voksne, 21-30 år. Resultater fra spørreskjemaundersøkelser 1998, 2002 og 2006 

   Skretting, Astrid; Lund, Karl Erik; Lund, Marte Ødegård (Research report, 2007)
   SIRUS har i årene 1998, 2002 og 2006 foretatt spørreskjemaundersøkelser i aldersgruppa 21-30 år om bruk av rusmidler. På samme måte som i de årlige ungdomsundersøkelsene er undersøkelsen i aldersgruppa 21-30 år foretatt i ...
  • Rusmidler i Norge 2004. Narkotika og behandling 

   Bryhni, Anders; Bye, Elin Kristin; Bretteville-Jensen, Anne Line; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn; Skretting, Astrid (Research report, 2004)
  • Rusmidler i Norge 2007. Alcohol and drugs in Norway 2007 

   Bryhni, Anders; Bretteville-Jensen, Anne Line; Bye, Elin Kristin; Hauge, Ragnar; Nordlund, Sturla Bjørn; Skretting, Astrid (Research report, 2007)
  • Rusmidler i Norge 2009 

   Bryhni, Anders; Bye, Elin Kristin; Skretting, Astrid; Horverak, Øyvind; Edland-Gryt, Marit; Lund, Marianne (Research report, 2009)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Årets utgave er første gang der også ...
  • Rusmidler i Norge 2010. Alcohol and Drugs in Norway 

   Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin; Horverak, Øyvind (Research report, 2010)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. For andre gang er også tobakkstall med i ...
  • Rusmidler i Norge 2011 

   Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin (Research report, 2011)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om forbruk, økonomi, kriminalitet, skadevirkninger og behandling knyttet både til alkohol-, narkotika-, legemiddel- og tobakksbruk. Nytt av året er blant annet tall fra ...
  • Rusmidler i Norge 2012. Alcohol and Drugs in Norway 

   Edland-Gryt, Marit; Bryhni, Anders; Skretting, Astrid; Lund, Marianne; Bye, Elin Kristin (Research report, 2012)
   Rusmidler i Norge inneholder oppdaterte tabeller om omsetning av alkohol, tobakk og avhengighetsskapende legemidler (kapittel 1), bevillinger for alkoholomsetning (kapittel 2), økonomiske aspekter ved alkohol og tobakk ...
  • Rusmidler i Norge 2013 

   Skretting, Astrid; Lund, Karl Erik; Bye, Elin Kristin (Research report, 2014)
   Øvrige bidragsytere: Ellen J. Amundsen, Ola Røed Bilgrei, Kristin Buvik, Marit Edland-Gryt, Odd Hordvin, Elisabeth Kvaavik, Grethe Lauritzen, Ingeborg Lund, Marianne Lund, Thomas Anton Sandøy, Janne Scheffels, Øystein ...