• Aldersvurdering av mindreårige asylsøkere 

   Graff, Bjørn Anton; ten Have, Matthijs; Hofmann, Bjørn; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   De fleste vestlige land mottar årlig et stort antall asylsøkere, hvorav noen er mindreårige og kommer alene. Alderen til asylsøkerne kan i mange tilfeller være usikker. Mange europeiske land har derfor begynt å gjennomføre ...
  • Antiretroviral drugs, genotoxicity, and adverse effects 

   Fretheim, Atle; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2006)
  • Behandling av depresjon med kosttilskudd 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Wæhrens, Anne Hoffmeyer; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2007)
  • Behandling av håndleddsbrudd (distale radiusfrakturer) hos voksne 

   Frønsdal, Katrine Bjørnebek; Kvernmo, Hebe Desiree; Hove, Leiv M; Husby, Torstein; Røkkum, Magne; Odinsson, Adalstein; Skoglund, Knut; Melhuus, Knut; Williksen, John Håkon; Krukhaug, Yngvar; Finsen, Vilhjalmur; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine; Lauvrak, Vigdis; Fure, Brynjar (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
  • Behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering ...
  • Behandlingsmetodar for flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem 

   Innvær, Simon; Ormstad, Sari Susanna; Paulsen, Elizabeth Joan; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2006)
   Samandrag og konklusjon Føremålet med dette arbeidet var å vurdere systematiske oversikter og RCTàr om behandling av flyktningar med alvorlege psykiske helseproblem. Den vanlegaste diagnosen ved alvorlege psykiske helseproblem ...
  • Diagnostisering og behandling av nakkeslengskader 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2006)
   Akutte nakkeslengskader forekommer hos 3-5 % av alle personer som har vært utsatt for en nakkeslengskademekanisme etter biluhell (Whiplash Associated Disorder (WAD) grad 1 og 2). Dette tilsvarer ca 2 000 nye tilfeller hvert ...
  • Diagnostisk nøyaktighet av øre-, munnhule-, armhule- og pannetermometer sammenliknet med rektaltermometer for å identifisere feber hos voksne pasienter innlagt i sykehus eller sykehjem 

   Holte, Therese Opsahl; Vandvik, Per Olav; Elvsaas, Ida Kristin Ørjasæter; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2009-08)
   NORSK: Bruk av øretermometer er blitt en vanlig metode for å måle kroppstemperatur hos pasienter ved norske sykehus. Denne rapporten oppsummerer kunnskapen om diagnostisk nøyaktighet av øremåling sammenliknet med rektalmåling ...
  • Effekter av oppgavedeling for noen utvalgte helsetjenester i sykehus 

   Forsetlund, Signe Louise; Vist, Gunn Elisabeth; Dalsbø, Therese Kristine; Straumann, Gyri Synnøve Hval; Underland, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Holte, Hilde H. (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2013)
   Formålet med denne systematiske oversikten var å oppsummere effekter av oppgavedeling blant ansatte i sykehus for seks utvalgte områder og vurdere kvaliteten av dokumentasjonen for resultatene. Vi fant store kunnskapshull ...
  • Estimering av behovet for PET/CT i 2020 

   Graff, Bjørn Anton; Jeppesen, Elisabeth; Movik, Espen; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-11)
   NORSK: Positronemisjonstomografi (PET) er en teknologi som avbilder fordelingen av injiserte radioaktivt merkede forbindelser i kroppen. PET kombineres ofte med en annen avbildningsteknikk, vanligvis CT. PET/CT benyttes ...
  • Fasting før operasjon hos eldre, ortopediske pasienter. Litteratursøk 

   Elvsaas, Ida-Kristin Ørjasæter; Jeppesen, Elisabeth; Harboe, Ingrid; Norderhaug, Inger Natvig (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2009-10)
   NORSK: Kunnskapssenteret fikk i oppdrag å finne den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen om komplikasjoner og velbefinnende ved ulike fasterutiner hos eldre, ortopediske pasienter før operasjon, med særlig ...
  • Forebygging av alvorlig infeksjon med gruppe B streptokokker i nyfødtperioden 

   Gjertsen, Marianne K.; Johansen, Marit; Movik, Espen; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2006)
  • Forebygging av fall hos eldre i sykehus og sykehjem 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering ...
  • Forebygging av kateterassosierte urinveisinfeksjoner 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering ...
  • Forebygging av legemiddelskade hos eldre 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Klemp, Marianne (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget ...
  • Forebygging av postoperative infeksjoner 

   Lauvrak, Vigdis; Norderhaug, Inger Natvig; Juvet, Lene Kristine (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering av kunnskapsgrunnlaget ...
  • Forebygging av restenose i hjertets kransårer 

   Kløw, Nils-Einar; Rotevatn, Svein; Steigen, Terje; Vatne, Karleif; Wisløff, Torbjørn; Kristiansen, Ivar Sønbø; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret;, Research report, 2004)
   Stenter ble opprinnelig tatt i bruk for å redusere komplikasjoner etter utblokking (PCI) ved forsnevring (stenose) i hjertets kransarterier, og er en effektiv metode for å redusere akutte hendelser (innen 30 dager). Stenter ...
  • Forebygging av trykksår 

   Norderhaug, Inger Natvig; Lauvrak, Vigdis; Juvet, Lene Kristine (Notat fra Kunnskapssenteret, Research report, 2010-12)
   NORSK: Bakgrunn En nasjonal pasientsikkerhetskampanje, med planlagt oppstart i 2011, er under forberedelse. For å støtte beslutningsprosessen rundt valg av innsatsområder og tiltak, har vi foretatt en hurtigoppsummering ...
  • Fødeavdelinger, fødestuer, pasientvolum og behandlingskvalitet. 

   Myrhaug, Hilde Tinderholt; Norderhaug, Inger Natvig (Research report, 2005)
  • Gentester for brystkreft og eggstokkreft. 

   Juvet, Lene Kristine; Norderhaug, Inger Natvig (Rapport fra Kunnskapssenteret, Peer reviewed; Research report, 2008-02)
   SUMMARY IN ENGLISH IN THE REPORT. ********************************* Brystkreft og eggstokkreft er blant de hyppigste kreftformene som rammer kvinner i Norge. Man regner med at 5−10 % av disse krefttilfellene skyldes arv. ...