Now showing items 694-695 of 695

  • Økonomisk evaluering av humant papillomavirus (HPV)-vaksinasjon i Norge 

   Neilson, Aileen Rae; de Blasio, Birgitte Freiesleben (Rapport fra Kunnskapssenteret, Research report, 2007)
   Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten ble bedt av Nasjonalt folkehelseinstitutt om å lage en medisinsk metodevurdering av vaksiner mot humant papillomavirus (HPV) -infeksjon. En systematisk oversikt over effekt og ...
  • Økt sykkelbruk - bedre helse 

   Hjort, Peter Fredrik; Waaler, Hans Thomas (Rapport fra NAVF, Research report, 1980)